Hoax wiki
Advertisement

Deze wifi-router geeft elektromagnetische straling af. Verbannen die handel!

Wifi, WiFi of Wi-Fi[1] is een certificatielabel voor draadloze computernetwerken die werken met de internationale internetstandaard IEEE 802.11 (draadloos ethernet). De computers op dit netwerk communiceren dus niet noodzakelijk allemaal via een fysieke kabel maar via elektromagnetische straling, meer bepaald de lage frequentiestraling van het microgof-spectrum, voornamelijk op 2.4 GHz en/of 5.8 GHz. 

Gevolgen van wifi-straling

Wifi maakt gebruik van niet-ioniserende elektromagnetische straling, die een lage frequentie heeft en kan dus onmogelijk ionisatie (ektronen die uit atomen of moleculen verwijderd raken, waardoor er elektrisch geladen deeltjes achterblijven, wat schadelijk is voor de gezondheid) als gevolg hebben. Andere voorbeelden van niet-ioniserende straling zijn radiogolven, radars, GSM-stralingen, en zelfs een gloeilamp of eenvoudigweg een kampvuur. Het gaat hier aldus om een veilige vorm van straling, die geenszins kanker kan veroorzaken, noch andere gezondheidsproblemen omdat het energievermogen van wifi erg laag is.

Wifi is in feite slechts een klein signaal, met een energie van niet meer dan 200 mW en een bereik van maximaal enkele honderden meters. Het energievermogen dat hiervoor nodig is, is niet meer dan 1 tot 3 W, en dus te weinig om potentiële schade aan de gezondheid van organismen aan te brengen. Je zou het wifi-signaal een boost kunnen geven zodat het zo'n 420 km ver reikt en zelfs dan heb je amper 6 W aan vermogen nodig, wat nog steeds bijzonder laag en dus onschadelijk is[2]. Om een vergelijk te maken: een wifi-signaal is veel zwakker dan een GSM-signaal: om aan dezelfde hoeveelheid energie van een GSM-straling te komen heb je maar liefst 20 laptops en twee wifi-routers nodig[3] - en nee ook dat is niet schadelijk.

Stralingen in het frequentiegebied van 2.4 GHz worden goed geabsorbeerd door water en worden daarom ook gebruikt om het op te warmen, wat tevens de reden is waarom ook magnetrons gebruik maken van deze frequentie om voedsel te garen[4]. Een magnetron verbruikt natuurlijk veel meer energie, en dan spreken we over gemiddeld zo'n 1000 tot 1500 W[5], zonder dat dit schade oplevert aan het voedsel op zich noch aan de organismen in de omgeving zoals jezelf. De reden voor de bescherming ingebouwd in een magnetron is om te voorkomen dat je je zou kunnen verbranden. Een magnetron is tenslotte de bedoeling om er je eten in op te warmen[6].

Ondanks het feit dat wifi-signalen geheel onschadelijk zijn, en bovendien onmogelijk kanker kunnen veroorzaken, bestaat er niettemin heel wat pseudowetenschappelijke bangmakerij hierrond[7]. Sommige mensen beweren zelfs allergisch of hypersensitief te zijn voor wifi-straling, een fictieve aandoening die de naam elektrohypersensitiviteit wordt gegeven. Geregeld gaan er stemmen op om wifi in scholen te verbieden, omdat dit schadelijk zou zijn voor de kinderen die o.a. concentratieproblemen zouden ervaren als gevolg van de straling. Onderzoek wees nochtans uit dat de hoeveelheid wifi-straling in scholen in feite erg laag is[8]. Ook de Amerikaanse politica Jill Stein van de Green Party doet mee aan de verspreiding van zulke ongefundeerde en pseudowetenschappelijke angstverspreiding[9].

Effect van elektromagnetische straling op bomen

In 2010 maakte de Nederlandse Universiteit Wageningen melding van een onderzoek waaruit moest blijken dat elektromagnetische straling - meer specifiek wifi-straling - schadelijk was voor de gezondheid van bomen. Niettemin stelde de universiteit in haar conclusie dat er geen expliciet verband kon worden gelegd tussen de twee[10]. TNO en TU Delft, die aanvankelijk betrokken waren bij het onderzoek, distantieerden zich er vooralsnog van[11], en vier jaar later kwam er een vervolgonderzoek. Hieruit bleek dat er geen enkele aanwijzing was om zieke bomen te associeren met wifi-stralen[12]

Pseudowetenschappelijk experiment met tuinkerspitten

Je zet het slechtste bordje naast het beste bordje, en zo doe je aan cherry picking.

In 2013 ontstond er heel wat ophef omtrent een vermeend wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van wifi-straling op tuinkers[13]. Het ging in feite om een eenvoudig experimentje van vijf Deense scholieren, die zes bordjes met tuinkerszaad tussen wifi-routers hadden geplaatst, en zes andere bordjes in een lokaal zonder deze stralingsbronnen. Na twee weken bleek dat er van de "bestraalde" zaadjes veel minder waren ontkiemd dan van de andere. Hieruit moest blijken dat wifi-straling een negatief effect zou hebben op organismen, of althans toch op tuinkerszaden. Het ging echter helemaal niet om een onderzoek dat werd uitgevoerd met de wetenschappelijke methode, en de resultaten zijn dan ook niet serieus te nemen om volgende redenen[14]:

 • De stralingsbronnen waren niet de enige verschillende omstandigheidsfactor tussen de twee groepen met bordjes zaad. Zo stonden er ook laptops in de buurt van de bordjes, wat een gevolg kan hebben op de luchtstroom en temperatuur rond het zaad, en wat de ontkieming kan belemmeren.
 • Het experiment werd vroegtijdig stopgezet op dag 13, en er werd geen rekening gehouden met het feit dat zaden in bepaalde omstandigheden (zelfs met slechts een klein temperatuursverschil) soms langer nodig hebben om te ontkiemen en zodoende onvoldoende tijd hebben gekregen.
 • Het was geen geblindeerd onderzoek: de studenten wisten vooraf welk bordje tot welke groep behoorde.
 • De hoeveelheid ontkiemde zaadjes was in de bestraalde groep in feite niet zo beduidend veel lager dan in de controlegroep (252 tegenover 332 van de 400 zaden per bordje[15]). Dit werd echter misleidend weergegeven door een foto te tonen van een bordje met veel ontkiemde zaadjes met daarnaast een bordje met weinig ontkiemde zaadjes. 
 • Er werd ook een tweede onderzoek gedaan, waarbij ze de aanwezige laptops elkaar hadden laten "pingen", maar het effect op het zaad was veel minder negatief en dit werd aldus weggelaten uit de onderzoeksresultaten. Het negeren van ongewenste resultaten is een vorm van publicatiebias (vooringenomenheid) en van cherry picking.

Kortom, het experimentje kon geenszins gelden als bewijs dat wifi schadelijk zou zijn voor tuinkerspitten of voor levende organismen in het algemeen. Er is tot op heden dan ook nog steeds geen enkele reden om de valse mythe van schadelijke wifi-stralen ernstig te nemen.

De Wififoben

Je kan het zo gek niet verzinnen of de "wakkere" complotdenkers, pseudowetenschappers en kwakzalvers staan meteen te springen om er paniekerige onzin over te verspreiden. Hieronder een lijstje.

Zie ook

Bronnen

Referenties

 1. http://www.spellingscontrole.com/spelling/wifi-wifi-of-wi-fi/
 2. https://www.realskeptic.com/2013/12/22/wi-fi-safe-plants/
 3. https://www.theguardian.com/technology/askjack/2012/sep/27/wi-fi-health-risks
 4. http://rationalwiki.org/wiki/Microwave#WiFi_.22smog.22
 5. http://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verbruik-van-mijn-huishoudtoestellen/71/
 6. https://www.realskeptic.com/2013/12/22/wi-fi-safe-plants/
 7. http://scienceblogs.com/insolence/2012/02/14/oh-no-school-wi-fi-is-making-our-kids-si/
 8. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140714084352/http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/UnderstandingRadiation/UnderstandingRadiationTopics/ElectromagneticFields/RadioWaves/WiFi/WiFiprojectreportonresultsSeptember2011/
 9. http://edition.cnn.com/2016/08/16/politics/jill-stein-vaccine-gmo-science/
 10. http://web.archive.org/web/20101123192448/http://www.wageningenuniversity.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Bomen101120.htm
 11. http://kloptdatwel.nl/2010/11/18/tno-distantieert-zich-van-vermeend-onderzoek/
 12. http://kloptdatwel.nl/2014/10/06/universiteit-wageningen-geen-aanwijzingen-dat-wi-fi-schadelijk-voor-bomen/
 13. http://www.lexnaturalis.nl/?p=407
 14. http://kloptdatwel.nl/2013/05/28/experiment-met-tuinkers-en-wi-fi-wel-prijs-maar-niet-zo-best-onderzoek/
 15. https://www.realskeptic.com/2013/12/22/wi-fi-safe-plants/
 16. http://www.ahealthylife.nl/de-gevaren-van-straling-en-wat-je-eraan-kan-doen/
 17. http://boinnk.nl/121204/10-wetenschappelijke-bewijzen-als-waarschuwing-omtrent-je-mobiele-telefoon-en-wifi-het-draadloze-internet/
 18. http://www.collective-evolution.com/2016/07/28/gestapo-in-the-usa-5g-fcc-intimidates-press-and-kills-free-speech/
 19. http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/04/wifi-en-elektromagnetische-velden-schadelijk-voor-de-gezondheid/
 20. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/09/21/cell-phone-wifi-radiation.aspx
 21. http://www.naturalhealth365.com/brain-cancer-wireless-devices-1840.html
 22. http://www.naturalnews.com/043542_Wi-Fi_EMF_radiation_New_Zealand_boy.html
 23. http://time2wakeup.me/?p=3076
 24. http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/deze-34-onderzoeken-tonen-aan-wifi-gevaarlijk/
Advertisement